Krumb Snatcha I Never Fail

Krumb Snatcha I Never Fail

Krumb Snatcha – I Never Fail

Krumb Snatcha , miembro de la fundación Gang Starr junto al productor de New Jersey Keith Science sacan este I Never Fail manteniedo vivo el Boom Bap.

Deja una respuesta